Študenti FIŠ izvolili svoje predstavnike za študijsko leto 2016/17

V torek, 22. novembra so potekale študentske volitve za člane Študentskega sveta in predstavnike študentov v organih ter komisijah FIŠ. Volilna udeležba je bila solidna: odzvalo se je slabih 20% volilnih udeležencev, ki so izvolili novi sedemčlanski Študentski svet ter predstavnike v Upravni odbor FIŠ, Senat FIŠ ter štiri komisije FIŠ.
Novoizvoljeni predstavniki študentov FIŠ so:

Študentski svet FIŠ
1. Valerij Grašič, študent 2. letnika ID-DR
2. Katja Velemirov, študentka 2. letnika, ISD-MAG
3. Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN
4. Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS
5. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS
6. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS
7. Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS

Upravni odbor FIŠ
1. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS

Senat FIŠ
1. Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS
2. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS
3. Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS

Disciplinska komisija FIŠ
1. Denis Bertole, študent 3. letnika ISD VS, član
2. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, namestnica

Komisija za priznanja FIŠ
1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Etično komisijo FIŠ
1. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS

Komisija za kakovost in evalvacije FIŠ
1. Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS

Rezultati volitev:

Študentski svet FIŠ:
1. Valerij Grašič, študent 2. letnika ID-DR, 28 glasov
2. Katja Velemirov, študentka 2. letnika, ISD-MAG, 25 glasov
3. Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN, 20 glasov
4. Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS, 20 glasov
5. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS, 17 glasov
6. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, 16 glasov
7. Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS, 16 glasov
8. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 15 glasov
9. Jaka Težak, študent 1. letnika ISD-VS, 9 glasov
10. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 9 glasov
11. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 6 glasov
12. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 3 glasovi

Upravni odbor FIŠ:
1. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS, 12 glasov
2. Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN, 9 glasov
3. Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS, 4 glasovi
4. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 3 glasovi
5. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 3 glasovi
6. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 2 glasova
7. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 2 glasova

Senat FIŠ:
1. Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS, 19 glasov
2. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, 17 glasov
3. Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS, 16 glasov
4. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 12 glasov
5. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 12 glasov
6. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 8 glasov
7. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 6 glasov

Disciplinska komisijo FIŠ:
1. Denis Bertole, študent 3. letnika ISD VS, 19 glasov
2. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, 16 glasov
3. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 7 glasov
4. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 7 glasov
5. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 4 glasovi
6. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 2 glasov

Komisija za priznanja FIŠ
1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 15 glasov
2. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 12 glasov
3. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 5 glasov
4. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 4 glasovi

Etična komisijo FIŠ
1. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, 16 glasov
2. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 6 glasov
3. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 6 glasov
4. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 5 glasov
5. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 3 glasovi

Komisija za kakovost in evalvacije FIŠ:
1. Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS, 13 glasov
2. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 11 glasov
3. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 7 glasov
4. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 4 glasovi
5. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 1 glas

V primeru nepravilnosti pri poteku volitev in drugih kršitev lahko kandidati vložijo obrazloženo pritožbo naslovljeno na Volilni odbor do 25. 11. 2016 do 15. ure. O prispelih pritožbah je Volilni odbor dolžan odločiti najpozneje do 28. 11. 2016. Pritožbe zadržijo konstituiranje ŠS.

Rok za oddajo kandidatur za ŠS in druge organe FIŠ je podaljšan

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu se bodo 22. novembra 2016 odvile volitve v Študentski svet in druge organe FIŠ. Do 10. novembra smo prejeli naslednje kandidature za Študentski svet in organe ter komisije FIŠ:

Za Študentski svet FIŠ (voli se 7 članic/članov):

1. Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN

2. Jaka Težak, študent 1. letnika ISD-VS

3. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS

4. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Upravni odbor (voli se 1 predstavnika):

1. Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN

2. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS

3. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

4. Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Senat (voli se 3 predstavnike):

1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Disciplinsko komisijo (voli se 2 predstavnika):

1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Komisijo za priznanja (voli se 1 predstavnika):

1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Etično komisijo (voli se 1 predstavnika):

1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Komisijo za kakovost in evalvacije (voli se 1 predstavnika):

1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

2. Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS

Zaradi premajhnega števila prejetih kandidatur je skladno s sklepom o razpisu volitev v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2016/17 rok za oddajo kandidatur podaljšan do 21. novembra 2016.

Kandidaturo se odda v referatu v zaprti ovojnici s pripisom “za volilni odbor” ali se jo pošlje po pošti na naslov: Fakulteta za informacijske študije, Volilni odbor, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto, p. p. 603 s pripisom “Ne odpiraj – volitve v študentski svet FIŠ 2016/17”.

Obrazec za oddajo kandidature

———————————-

Vabilo dekana red. prof. dr. Dejana Jelovca k sodelovanju pri delu organov FIŠ:

Spoštovane študentke in spoštovani študenti,

V imenu vseh predavateljev in sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu vam želim prijetno in študijsko uspešno študijsko leto 2016/17. Želim vam, da bi se v prostorih naše fakultete počutili čim bolj domače in ustvarjalno. Naši predavatelji in strokovni sodelavci so vam venomer na voljo, s ciljem uspešnega osvajanja znanja in pridobivanja spretnosti na vaši poklicni poti.

Med izkušnje, s katerimi se boste v tem študijskem obdobju srečali, pa sodijo tudi obštudijske ali interesne dejavnosti, ki prav tako bogatijo študentsko življenje. Soupravljanje fakultete oz. soustvarjanje obštudijskega življenja na fakulteti pa prav gotovo sodita mednje. Vaša pravica in odgovornost je, da se vključite v delo fakultete prek svojih predstavnikov ter tako sooblikujete okolje, v katerem študirate.

S tem sporočilom vas zato želim obvestiti, da bodo v kratkem, in sicer 22. 11. 2016, potekale volitve predstavnikov študentov FIŠ v organe fakultete. Na teh volitvah boste študenti FIŠ odločali o sestavi študentskega sveta v študijskem letu 2016/17 in o tem, kdo bodo vaši predstavniki v organih FIŠ.

Kandidature lahko oddate na priloženem obrazcu v študentski referat FIŠ najkasneje do 21. 11. 2016.

Študijsko obdobje je eno najlepših obdobij v življenju, ko smo lahko še posebej aktivni in kreativni. Vabim vas da se dodatno angažirate in svoj potencial posvetite sooblikovanju boljšega študijskega okolja na FIŠ.

dekan red. prof. dr. Dejan Jelovac

ŠTUDENTSKE VOLITVE ZA ŠTUDENTSKI SVET FIŠ

Začelo se je novo študijsko leto in s tem prihajajo tudi nove volitve za člane Študentskega sveta in za člane Akademskega zbora FIŠ. Vsi zainteresirani študentje/-ke ste vabljeni/-e, da kandidatirate in prispevate k oblikovanju in izvedbi obštudijskih dejavnosti ter razvoju fakultete. Rok za oddajo kandidature je petek 10.11.2016 do 16. ure.

Na podlagi sklepa dekana št. 9/2016-2020 z dne 28. 10. 2016 o začetku postopka volitev, Študentski svet FIŠ razpisuje volitve predstavniov študentov v študentski svet in organe ter komisije FIŠ za študijsko leto 2016/17. Študentski svet FIŠ šteje 7 študentov, tako da imajo v Študentskem svetu FIŠ predstavnike študenti dodiplomskih študijskih programov (redni in izredni študij) in študenti podiplomskih študijskih programov:

– najmanj 1 predstavnika univerzitetnega študija,

– najmanj 1 predstavnika visokošolskega študija,

– najmanj 1 predstavnika magistrskega študija,

– najmanj 1 predstavnika doktorskega študija.

Prav tako bodo potekale tudi volitve v Akademski zbor FIŠ, tako da imajo v Akademskem zboru FIŠ predstavnike študenti dodiplomskih študijskih programov (redni in izredni študij) in študenti podiplomskih študijskih programov:

– najmanj 1 predstavnika univerzitetnega študija,

– najmanj 1 predstavnika visokošolskega študija,

– najmanj 1 predstavnika magistrskega študija,

– najmanj 1 predstavnika doktorskega študija.

Kandidacijski postopek traja od srede, 3.11.2016 do četrtka, 10.11.2016. Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent, ki ima na dan glasovanja status študenta na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Volitve bodo potekale v TOREK, 22. november 2016 v času od 8. do 19. ure v prostorih Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, Novo mesto.
Volilno mesto bo ustrezno označeno.

Kandidatura za Študentski svet in Akademski zbor se vloži na predpisanima obrazcema, katerih povezavi sta priloženi spodaj. Kandidatura se naslovi na Študentsko volilno komisijo FIŠ in v zaprti ovojnici vloži v referatu FIŠ v Novem mestu, s pripisom »za volitve v Študentski svet FIŠ – ne odpiraj« oz. s pripisom »za volitve v Akademski zbor FIŠ – ne odpiraj«. Vse kandidature morajo biti vložene pravočasno in morajo biti vročene naslovniku najpozneje do četrtka, 10. 11. 2016 do 16. ure.

Obrazec za kandidaturo za člana Študenskega sveta FIŠ

Obrazec za kandidaturo za člana Akademskega zbora FIŠ

Sklep o začetku postopka volitev

SPLETNI RAZPIS ZA GRAFIČNO OBLIKOVANJE HOODIE-JA FIŠ

Ker vemo, da je med nami veliko grafičnih navdušencev in študentov/študentk z odličnimi idejami, se obračamo na Vas z spletnim razpisom za grafično oblikovanje hoodie-jev FIŠ.

Kot osnovo si vzemite spodnje slike.
Prva je končna barva hoodie-ja, na drugi, pa je hoodie iz vseh treh smeri.

Predloge sprejemamo na : studentskisvet.fis@gmail.com

Predloge sprejemamo do 15.6.2016

unnamedhoodie