Razpis za predmetne študentske tutorje za študentsko leto 2015/2016

Na podlagi Pravilnika o sistemu tutorstva Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
razpisuje:

1 mesto za predmetnega tutorja pri predmetu Matematika 1
1 mesto za predmetnega tutorja pri predmetu Matematika 2
1 mesto za predmetnega tutorja pri predmetu Uvod v programiranje
1 mesto za predmetnega tutorja pri predmetu Multivariatna analiza
1 mesto za predmetnega tutorja pri predmetu Spletno programiranje
1 mesto za predmetnega tutorja pri predmetu Baze podatkov in analize podatkov

Kriteriji za izbor predmetnih študentskih tutorjev so:

– Kandidat ima status študenta na FIŠ, in ni študent 1. letnika 1. stopnje;
– je zaupanja vredna oseba, ki je pripravljena nameniti nekaj prostega časa
za pomoč mlajšim kolegom;
– ima nadpovprečno (nad 8) oceno pri predmetu, za katerega kandidira za
tutorja;
– ima ustrezno znanje pri študijskem predmetu, za katerega kandidira za
tutorja;
– zna uporabljati ustrezne didaktične pristope in pozna različne učne
strategije;
– ima sposobnost komuniciranja, je vesten, zanesljiv in odgovoren.

Kandidatura mora vsebovati:
1. Ime in priimek
2. Naslov, kontaktno številko, e-poštni naslov
3. Življenjepis
4. Opis izkušenj s tutorstvom in razlogov za kandidaturo
5. Seznam predmetov, pri katerem bi želeli biti predmetni tutor.

Nagrajevanje tutorskega dela:
Delo predmetnih tutorjev študentov se nagrajuje s plačilom opravljenega dela po postavki brutto 5,92 EUR/pedagoško uro. Tutorje študente, ki imajo na študentski anketi povprečno oceno nad 4,5 od 5 se lahko po presoji dekanje nagradi tudi z brezplačno udeležbo na letni strokovni ekskurziji fakultete.

Prijava na razpis
Kandidature (pisne vloge) morajo biti oddane v referat za študentske in študijske zadeve do 23.10.2015, do 12. ure. Prepozno oddane kandidature bomo obravnavali kot neveljavne.

Druge informacije
Izbor tutorjev izvede Komisija za študijske in študentske zadeve na redni seji, katere termin bo sporočen naknadno.

Pravila o delu tutorjev so določena v Pravilniku o sistemu tutorstva na FIŠ, ki je dostopen v spletnem referatu.

Delo tutorjev študentje ocenjujejo z anketo, ki se izvede v okviru študentske ankete na FIŠ.

Po uspešno opravljenem tutorskem delu izda FIŠ tutorju študentu Potrdilo o tutorskem delu. Opravljanje tutorskega dela se vpiše v Prilogo k diplomi.

Novo mesto, 9. 10. 2015

Prodekanja za izobraževanje:  doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *