ŠTUDENTSKE VOLITVE ZA ŠTUDENTSKI SVET FIŠ

Začelo se je novo študijsko leto in s tem prihajajo tudi nove volitve za člane Študentskega sveta in za člane Akademskega zbora FIŠ. Vsi zainteresirani študentje/-ke ste vabljeni/-e, da kandidatirate in prispevate k oblikovanju in izvedbi obštudijskih dejavnosti ter razvoju fakultete. Rok za oddajo kandidature je petek 10.11.2016 do 16. ure.

Na podlagi sklepa dekana št. 9/2016-2020 z dne 28. 10. 2016 o začetku postopka volitev, Študentski svet FIŠ razpisuje volitve predstavniov študentov v študentski svet in organe ter komisije FIŠ za študijsko leto 2016/17. Študentski svet FIŠ šteje 7 študentov, tako da imajo v Študentskem svetu FIŠ predstavnike študenti dodiplomskih študijskih programov (redni in izredni študij) in študenti podiplomskih študijskih programov:

– najmanj 1 predstavnika univerzitetnega študija,

– najmanj 1 predstavnika visokošolskega študija,

– najmanj 1 predstavnika magistrskega študija,

– najmanj 1 predstavnika doktorskega študija.

Prav tako bodo potekale tudi volitve v Akademski zbor FIŠ, tako da imajo v Akademskem zboru FIŠ predstavnike študenti dodiplomskih študijskih programov (redni in izredni študij) in študenti podiplomskih študijskih programov:

– najmanj 1 predstavnika univerzitetnega študija,

– najmanj 1 predstavnika visokošolskega študija,

– najmanj 1 predstavnika magistrskega študija,

– najmanj 1 predstavnika doktorskega študija.

Kandidacijski postopek traja od srede, 3.11.2016 do četrtka, 10.11.2016. Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent, ki ima na dan glasovanja status študenta na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Volitve bodo potekale v TOREK, 22. november 2016 v času od 8. do 19. ure v prostorih Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, Novo mesto.
Volilno mesto bo ustrezno označeno.

Kandidatura za Študentski svet in Akademski zbor se vloži na predpisanima obrazcema, katerih povezavi sta priloženi spodaj. Kandidatura se naslovi na Študentsko volilno komisijo FIŠ in v zaprti ovojnici vloži v referatu FIŠ v Novem mestu, s pripisom »za volitve v Študentski svet FIŠ – ne odpiraj« oz. s pripisom »za volitve v Akademski zbor FIŠ – ne odpiraj«. Vse kandidature morajo biti vložene pravočasno in morajo biti vročene naslovniku najpozneje do četrtka, 10. 11. 2016 do 16. ure.

Obrazec za kandidaturo za člana Študenskega sveta FIŠ

Obrazec za kandidaturo za člana Akademskega zbora FIŠ

Sklep o začetku postopka volitev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *