Rok za oddajo kandidatur za ŠS in druge organe FIŠ je podaljšan

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu se bodo 22. novembra 2016 odvile volitve v Študentski svet in druge organe FIŠ. Do 10. novembra smo prejeli naslednje kandidature za Študentski svet in organe ter komisije FIŠ:

Za Študentski svet FIŠ (voli se 7 članic/članov):

1. Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN

2. Jaka Težak, študent 1. letnika ISD-VS

3. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS

4. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Upravni odbor (voli se 1 predstavnika):

1. Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN

2. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS

3. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

4. Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Senat (voli se 3 predstavnike):

1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Disciplinsko komisijo (voli se 2 predstavnika):

1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Komisijo za priznanja (voli se 1 predstavnika):

1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Etično komisijo (voli se 1 predstavnika):

1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Za Komisijo za kakovost in evalvacije (voli se 1 predstavnika):

1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

2. Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS

Zaradi premajhnega števila prejetih kandidatur je skladno s sklepom o razpisu volitev v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2016/17 rok za oddajo kandidatur podaljšan do 21. novembra 2016.

Kandidaturo se odda v referatu v zaprti ovojnici s pripisom “za volilni odbor” ali se jo pošlje po pošti na naslov: Fakulteta za informacijske študije, Volilni odbor, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto, p. p. 603 s pripisom “Ne odpiraj – volitve v študentski svet FIŠ 2016/17”.

Obrazec za oddajo kandidature

———————————-

Vabilo dekana red. prof. dr. Dejana Jelovca k sodelovanju pri delu organov FIŠ:

Spoštovane študentke in spoštovani študenti,

V imenu vseh predavateljev in sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu vam želim prijetno in študijsko uspešno študijsko leto 2016/17. Želim vam, da bi se v prostorih naše fakultete počutili čim bolj domače in ustvarjalno. Naši predavatelji in strokovni sodelavci so vam venomer na voljo, s ciljem uspešnega osvajanja znanja in pridobivanja spretnosti na vaši poklicni poti.

Med izkušnje, s katerimi se boste v tem študijskem obdobju srečali, pa sodijo tudi obštudijske ali interesne dejavnosti, ki prav tako bogatijo študentsko življenje. Soupravljanje fakultete oz. soustvarjanje obštudijskega življenja na fakulteti pa prav gotovo sodita mednje. Vaša pravica in odgovornost je, da se vključite v delo fakultete prek svojih predstavnikov ter tako sooblikujete okolje, v katerem študirate.

S tem sporočilom vas zato želim obvestiti, da bodo v kratkem, in sicer 22. 11. 2016, potekale volitve predstavnikov študentov FIŠ v organe fakultete. Na teh volitvah boste študenti FIŠ odločali o sestavi študentskega sveta v študijskem letu 2016/17 in o tem, kdo bodo vaši predstavniki v organih FIŠ.

Kandidature lahko oddate na priloženem obrazcu v študentski referat FIŠ najkasneje do 21. 11. 2016.

Študijsko obdobje je eno najlepših obdobij v življenju, ko smo lahko še posebej aktivni in kreativni. Vabim vas da se dodatno angažirate in svoj potencial posvetite sooblikovanju boljšega študijskega okolja na FIŠ.

dekan red. prof. dr. Dejan Jelovac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *