Študenti FIŠ izvolili svoje predstavnike za študijsko leto 2016/17

V torek, 22. novembra so potekale študentske volitve za člane Študentskega sveta in predstavnike študentov v organih ter komisijah FIŠ. Volilna udeležba je bila solidna: odzvalo se je slabih 20% volilnih udeležencev, ki so izvolili novi sedemčlanski Študentski svet ter predstavnike v Upravni odbor FIŠ, Senat FIŠ ter štiri komisije FIŠ.
Novoizvoljeni predstavniki študentov FIŠ so:

Študentski svet FIŠ
1. Valerij Grašič, študent 2. letnika ID-DR
2. Katja Velemirov, študentka 2. letnika, ISD-MAG
3. Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN
4. Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS
5. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS
6. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS
7. Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS

Upravni odbor FIŠ
1. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS

Senat FIŠ
1. Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS
2. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS
3. Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS

Disciplinska komisija FIŠ
1. Denis Bertole, študent 3. letnika ISD VS, član
2. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, namestnica

Komisija za priznanja FIŠ
1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Etično komisijo FIŠ
1. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS

Komisija za kakovost in evalvacije FIŠ
1. Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS

Rezultati volitev:

Študentski svet FIŠ:
1. Valerij Grašič, študent 2. letnika ID-DR, 28 glasov
2. Katja Velemirov, študentka 2. letnika, ISD-MAG, 25 glasov
3. Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN, 20 glasov
4. Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS, 20 glasov
5. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS, 17 glasov
6. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, 16 glasov
7. Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS, 16 glasov
8. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 15 glasov
9. Jaka Težak, študent 1. letnika ISD-VS, 9 glasov
10. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 9 glasov
11. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 6 glasov
12. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 3 glasovi

Upravni odbor FIŠ:
1. Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS, 12 glasov
2. Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN, 9 glasov
3. Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS, 4 glasovi
4. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 3 glasovi
5. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 3 glasovi
6. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 2 glasova
7. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 2 glasova

Senat FIŠ:
1. Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS, 19 glasov
2. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, 17 glasov
3. Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS, 16 glasov
4. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 12 glasov
5. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 12 glasov
6. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 8 glasov
7. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 6 glasov

Disciplinska komisijo FIŠ:
1. Denis Bertole, študent 3. letnika ISD VS, 19 glasov
2. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, 16 glasov
3. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 7 glasov
4. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 7 glasov
5. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 4 glasovi
6. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 2 glasov

Komisija za priznanja FIŠ
1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 15 glasov
2. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 12 glasov
3. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 5 glasov
4. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 4 glasovi

Etična komisijo FIŠ
1. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, 16 glasov
2. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 6 glasov
3. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 6 glasov
4. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 5 glasov
5. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 3 glasovi

Komisija za kakovost in evalvacije FIŠ:
1. Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS, 13 glasov
2. Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS, 11 glasov
3. Klara Zupančič, študentka 1. letnika ISD-UN, 7 glasov
4. Nina Strojinc, študentka 1. letnika ISD-VS, 4 glasovi
5. Iza Gračan, študentka 1. letnika ISD-VS, 1 glas

V primeru nepravilnosti pri poteku volitev in drugih kršitev lahko kandidati vložijo obrazloženo pritožbo naslovljeno na Volilni odbor do 25. 11. 2016 do 15. ure. O prispelih pritožbah je Volilni odbor dolžan odločiti najpozneje do 28. 11. 2016. Pritožbe zadržijo konstituiranje ŠS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *