Študentsko delo na projektih

Na javnem razpisu ”Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017”, ki ga je razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je bila Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, uspešna pri pridobitvi treh projektov.

Pridobljeni projekti podpirajo razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, v neposrednem partnerstvu visokošolskega zavoda z gospodarstvom in negospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne, gospodarske in negospodarske sfere, boste študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki vam bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.                                                    

KRITERIJI ZA IZBIRO ŠTUDENTOV:

  • aktiven status študenta;
  • niste v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS v evidenci brezposelnih oseb, ali samostojni podjetnik;
  • niste sofinancirani kot doktorski študent in nimate statusa mladega raziskovalca oz. mladega raziskovalca iz gospodarstva.

NAČIN PRIJAVE:

Prijave zbiramo do vključno 15. 2. 2017 na ana.cefarin@fis.unm.si, v zadevo sporočila napišite »Prijava na projekt razpisa PKP«. Prijava naj vsebuje ime projekta, na katerem želite sodelovati in vaš kratek motivacijski opis.

PROJEKTI, PRI KATERIH LAHKO SODELUJETE:

PROJEKT ŠT. 1: Platforma e-simbioze

Trajanje projekta: 5 mesecev (1. 3. 2017 – 31. 7. 2017)

Število sodelujočih študentov FIŠ: 6

Informatika v sodobni družbi (VS): 2 študenta

Informatika v sodobni družbi (UN): 2 študenta

Informatika v sodobni družbi (MAG): 1 študent

Računalništvo in spletne tehnologije (VS): 1 študent

Plačilo: 9 EUR/uro bruto, skupno na voljo 1200 ur za vse sodelujoče študente (vendar največ 40 ur oz. 360 EUR/mesec bruto na posameznega študenta)

Kontaktna oseba: asist. Urška Fric, mag. inž. log. (urska.fric@fis.unm.si)

Pedagoška mentorja: red. prof. dr. Borut Ronćević, doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska

Delovna mentorja: Simon Štukelj, Komunala Novo mesto d.o.o. in Andreja Pleničar, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

PROJEKT ŠT. 2: Znanja svetovno najuspešnejših menedžerjev intelektualne lastnine za slovenska podjetja in samostojne inovatorje

Trajanje projekta: 5 mesecev (1. 3. 2017 – 31. 7. 2017)

Število sodelujočih študentov FIŠ: 6

Informatika v sodobni družbi (VS): 3 študenti

Informatika v sodobni družbi (UN): 1 študent

Računalništvo in spletne tehnologije (VS): 2 študenta

Plačilo: 9 EUR/uro bruto, skupno na voljo 1200 ur za vse sodelujoče študente (vendar največ 40 ur oz. 360 EUR/mesec bruto na posameznega študenta)

Kontaktna oseba: doc. dr. Dolores Modic (dolores.modic@fis.unm)

Pedagoška mentorja: doc. dr. Dolores Modic, izr. prof. dr. Blaž Rodič

Delovna mentorja: Barbara Besek, 360ECM Informatika d. o. o. in Ana Hafner, Inovatorski center ASI, zavod za spodbujanje inovativnosti

PROJEKT ŠT. 3: Superračunalnik za vse

Trajanje projekta: 5 mesecev (1. 3. 2017 – 31. 7. 2017)

Število sodelujočih študentov FIŠ: 4

Informatika v sodobni družbi (VS): 3 študenti

Računalništvo in spletne tehnologije (VS): 1 študent

Plačilo: 9 EUR/h bruto, skupno na voljo 800 h za vse sodelujoče študente (vendar največ 40 ur oz. 360 EUR/mesec bruto na posameznega študenta)

Kontaktna oseba: doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska (biljana.mileva@fis.unm.si)

Pedagoška mentorja: doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska, doc. dr. Leon Kos

Delovni mentor: Tomi Ilijaš, Arctur d. o. o., računalniški inženiring

Za več informacij o projektih klikni tukaj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *