Študentski svet v študijskem letu 2011/2012

Študentje, ki so bili v študijskem letu 2011/2012 izvoljeni v Študentski svet Fakultete za informacijske študije so:

 • Lina Banovec
 • Jure Cerovšek
 • Miran Fink
 • Rok Jurečič
 • Robert Pezdirc
 • Nino Vranešič
 • Martin Vrščaj

Predsednik študentskega sveta je postal Nino Vranešič, podpredsednik pa Rok Jurečič.

Na 1. seji so bili izvoljeni tudi predstavniki v naslednje organe Fakultete za informacijske študije:

  Akademski zbor:

 • Lina Banovec
 • Jure Cerovšek
 • Miran Fink
 • Rok Jurečič
 • Rok Kopina
 • Robert Pezdirc
 • Nino Vranešič
 • Martin Vrščaj
  Senat FIŠ:

 • Lina Banovec
 • Jure Cerovšek
 • Martin Vrščaj
  Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • Lina Banovec
  Upravni odbor FIŠ:

 • Robert Pezdirc
  Disciplinska komisija FIŠ:

 • Miran Fink
 • Robert Pezdirc
  Komisija za kakovost in evalvacije:

 • Martin Vrščaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *