Izvolitev predstavnikov v organe FIŠ za študijsko leto 2012/2013

Študentski svet je na 1. seji izvolil novo predsednico Lino Banovec in podpredsednika Roberta Pezdirca.

Izvoljeni so bili tudi predstavniki v naslednje organe Fakultete za informacijske študije:

Akademski zbor:

 • Lina Banovec
 • Jure Cerovšek
 • Dejan Zidar
 • Nadja Zoran
 • Borut Dražumerič
 • Robert Pezdirc
 • Nino Vranešič
 • Tadej Kos

Senat FIŠ:

 • Lina Banovec
 • Nadja Zoran
 • Tadej Kos

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • Dejan Zidar

Upravni odbor FIŠ:

 • Robert Pezdirc

Disciplinska komisija FIŠ:

 • Jure Cerovšek,
 • Borut Dražumerič

Komisija za kakovost in evalvacije:

 • Jure Cerovšek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *