Študentski svet

V akademskem letu 2016/2017 so v Študentski svet Fakultete za informacijske študije izvoljeni:

 

  • Predsednik: Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS
  • Podpredsednik: Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN
  • Katja Velemirov, študentka 2. letnika, ISD-MAG
  • Valerij Grašič, študent 2. letnika ID-DR
  • Senator Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS
  • Senatorka Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS
  • Senatorka Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS